• Home
  • The Official Cambridge Guide to IELTS دانلود کتاب

The Official Cambridge Guide to IELTS دانلود کتاب

The Official Cambridge Guide to IELTS دانلود کتاب

در این بخش یکی از منابع مفید آزمون آیلتس برای شما عزیزان قرارداده شده‌است. این کتاب یکی راهنمای مناسب برای افزایش نمره یا Band Score زبان‌آموزن می‌باشد. تمرکز کتاب بر آموزش مهارت‌های اصلی و استراتژی‌های آزمون‌دادن است. تمرین‌های کتاب بر پایه تحقیق‌های انجام‌شده بر روی پاسخ‌های واقعی و خطاهای شرکت‌کنندگان دوره‌های گذشته آیلتس است. خواندن این منبع به زبان آموز کمک می‌کند که در دوره‌های آینده خطاهایی همسان نداشته باشد. بدین‌ترتیب به کمک نکته‌های عملی و کابردی ذکرشده در این کتاب، زبان‌آموز در رویارویی با هریک از بخش‌های اصلی آیلتس آماده خواهدبود. علاوه بر فایل PDF فایل صوتی کتاب نیز در ادامه قرار داده شده است.

.

PDF File

Official Cambridge Guide to IELTS

Audio File

Audio files of Cambridge Guide to ielts\