• Home
  • Tag: بهترین استاد ایلتس اصفهان

نمره ۶٫۵ ایلتس – بهترین کلاس ایلتس اصفهان ( IELTS 6.5)

:مرکز ایلتس اصفهان – نمره ۶٫۵ ایلتس ( IELTS 6.5) توسط خانم حاتمی

نمره ۶٫۵ ایلتس نمره مطلوب بسیاری از دانشجویان بین‌المللی است

.مرکز ایلتس اصفهان کسب نمره ۶٫۵ ایلتس را به سرکار خانم حاتمی تبریک عرض می‌کند

نمره ایلتس 6.5

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید

نمره ۷٫۵ ایلتس – بهترین کلاس ایلتس اصفهان (IELTS 7.5)

 کسب نمره ۷٫۵ ایلتس جنرال توسط جناب آقای طاهرزاده

(IELTS 7.5) مرکز ایلتس اصفهان

نمره ۷٫۵ ایلتس جنرال فراتر از آن چیزی است که دانشجویان بین‌المللی بدان نیاز دارند

مرکز ایلتس اصفهان کسب نمره ۷٫۵ ایلتس جنرال را به جناب آقای حقیقی‌پور تبریک عرض می‌کند

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید

نمره ۷ ایلتس – بهترین کلاس ایلتس اصفهان ( IELTS 7)

:مرکز ایلتس اصفهان – نمره ۷ ایلتس ( IELTS 7) توسط آقای فیروزی

نمره ۷ هدف نهایی غالب دانشجویان بین‌المللی است

مرکز ایلتس اصفهان کسب نمره ۷ ایلتس را به جناب آقای فیروزی تبریک عرض می‌کند.

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید

نمره ۷ ایلتس – بهترین کلاس ایلتس اصفهان ( IELTS 7)

مرکز ایلتس اصفهان – نمره ۷ ایلتس ( IELTS 7) توسط خانم ساسانی:

نمره ۷ هدف نهایی غالب دانشجویان بین‌المللی است

مرکز ایلتس اصفهان کسب نمره ۷ ایلتس را به سرکار خانم ساسانی تبریک عرض می‌کند.

نمره 7 ایلتس 4

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید