• Home
  • Tag: بهترین استاد ایلتس اصفهان

(IELTS 7) نمره ۷ آیلتس

 کسب نمره ۷ آیلتس جنرال توسط سرکار خانم جدیدی

 (IELTS 7) آموزش آیلتس اصفهان

نمره ۷ آیلتس هدف نهایی غالب دانشجویان بین‌المللی است!

مرکز آیلتس پارت، به عنوان بهترین آموزشگاه آیلتس اصفهان، کسب نمره ۷ آیلتس را به سرکار خانم جدیدی تبریک عرض می‌کند.

نمره 7 آیلتس

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید

(IELTS 7.5) کسب نمره ۷٫۵ آیلتس

کسب نمره ۷٫۵ آیلتس جنرال توسط سرکار خانم جبارزارع

آموزش آیلتس اصفهان (IELTS 7.5)

نمره ۷٫۵ آیلتس فراتر از آن چیزی است که دانشجویان بین‌المللی بدان نیاز دارند!

مرکز آیلتس پارت، به عنوان بهترین آموزشگاه آیلتس اصفهان، کسب نمره ۷٫۵ آیلتس جنرال را به سرکار خانم جبار زارع تبریک عرض می‌کند.

نمره 7.5

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید

(IELTS 7.5) نمره‌ی ۷٫۵ آیلتس

کسب نمره‌ی ۷٫۵ آیلتس جنرال توسط سرکار خانم جمشیدی‌نژاد

آموزش آیلتس اصفهان (IELTS 7.5)

نمره ۷٫۵ آیلتس فراتر از آن چیزی است که دانشجویان بین‌المللی بدان نیاز دارند!

مرکز آیلتس پارت، به عنوان بهترین آموزشگاه آیلتس اصفهان، کسب نمره‌ی ۷٫۵ آیلتس جنرال را به سرکار خانم جمشیدی نژاد تبریک عرض می‌کند.

نمره‌ی 7.5 آیلتس

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد

(IELTS 7.5) نمره ۷٫۵ در آیلتس

نمره ۷٫۵ در آیلتس جنرال توسط جناب آقای طاهری‌زاده

(IELTS 7.5)  آموزش آیلتس اصفهان 

نمره ۷٫۵ آیلتس فراتر از آن چیزی است که دانشجویان بین‌المللی بدان نیاز دارند!

مرکز آیلتس پارت، به عنوان بهترین آموزشگاه آیلتس اصفهان، کسب نمره ۷٫۵ آیلتس جنرال را به جناب آقای طاهری زاده تبریک عرض می‌کند.

7.5 آیلتس

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد

(IELTS 6.5) نمره ۶٫۵ آیلتس

کسب نمره ۶٫۵ آیلتس توسط جناب آقای وروایی

(IELTS 6.5)  آموزش آیلتس اصفهان 

!نمره ۶٫۵ آیلتس نمره مطلوب بسیاری از دانشجویان بین‌المللی است

مرکز آیلتس پارت، به عنوان بهترین آموزشگاه آیلتس اصفهان، کسب نمره ۶٫۵ آیلتس را به جناب آقای وروایی تبریک عرض می‌کند.

نمره 6.5 ایلتس

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید

(IELTS 8) نمره ۸ آیلتس

کسب نمره ۸ آیلتس توسط سرکار خانم کشت‌گر

(IELTS 8)  آموزش آیلتس اصفهان 

کسب نمره ۸ آیلتس امری محال به‌نظر می‌رسد!

اما مرکز آیلتس پارت، به عنوان بهترین آموزشگاه آیلتس اصفهان، با افتخار کسب نمره ۸ آیلتس را به زبان‌آموز خود سرکار خانم کشت‌گر تبریک عرض می‌کند.

نمره 8 آیلتس

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید

(IELTS 7) نمره ۷ آیلتس

 کسب نمره ۷ آیلتس جنرال توسط سرکار خانم بهیان

(IELTS 7)  آموزش آیلتس اصفهان 

نمره ۷ آیلتس هدف نهایی غالب دانشجویان بین‌المللی است!

مرکز آیلتس پارت، به عنوان بهترین آموزشگاه آیلتس اصفهان، کسب نمره ۷ ایلتس را به سرکار خانم بهیان تبریک عرض می‌کند.

نمره 7 ایلتس

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید