نمره 8 ایلتس – مرکز ایلتس اصفهان (IELTS 8)

مرکز ایلتس اصفهان – نمره 8 ایلتس (IELTS 8) توسط خانم شالبافان:

کسب نمره 8 ایلتس امری محال به‌نظر می‌رسد

اما مرکز آیلتس اصفهان با افتخار کسب نمره 8 را به زبان‌آموز خود خانم شالبافان تبریک عرض می‌کند.

نمره 8 ایلتس 1

در قسمتکارنامه‌ها سایر نتایج آزمون آیلتس (IELTS) زبان آموزان مرکز آیلتس اصفهان را مشاهده خواهید کرد.

نمره 7 آیلتس – مرکز آیلتس اصفهان (IELTS 7)

مرکز آیلتس اصفهان – نمره 7 آیلتس ( IELTS 7) توسط خانم عموشاهی

نمره 7 هدف نهایی غالب دانشجویان بین‌المللی است

مرکز آیلتس اصفهان کسب نمره 7 ایلتس را به سرکار خانم عموشاهی تبریک عرض می‌کند

نمره 7 آیلتس

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج آزمون آیلتس (IELTS) زبان آموزان مرکز آیلتس اصفهان را مشاهده خواهید کرد.