نمره ۸ ایلتس – مرکز ایلتس اصفهان (IELTS 8)

مرکز ایلتس اصفهان – نمره ۸ ایلتس (IELTS 8) توسط خانم شالبافان:

کسب نمره ۸ ایلتس امری محال به‌نظر می‌رسد

اما مرکز آیلتس اصفهان با افتخار کسب نمره ۸ را به زبان‌آموز خود خانم شالبافان تبریک عرض می‌کند.

نمره 8 ایلتس 1

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید

نمره ۷ آیلتس – مرکز آیلتس اصفهان (IELTS 7)

مرکز آیلتس اصفهان – نمره ۷ آیلتس ( IELTS 7) توسط خانم عموشاهی

نمره ۷ هدف نهایی غالب دانشجویان بین‌المللی است

مرکز آیلتس اصفهان کسب نمره ۷ ایلتس را به سرکار خانم عموشاهی تبریک عرض می‌کند

نمره 7 آیلتس

در قسمت کارنامه‌ها سایر نتایج زبان آموزان مرکز تخصصی آیلتس اصفهان را با مدیریت بهترین استاد آیلتس در اصفهان مشاهده خواهید کرد. همچنین برای اطلاع از دوره های آموزش آنلاین زبان اصفهان کلیک کنید