• Home
  • کارنامه‌ آزمون آیلتس زبان‌آموزان

کارنامه آزمون آیلتس زبان آموزان پارت

از این پس کارنامه آزمون آیلتس (IELTS) زبان آموزانی که در مرکز تخصصی آیلتس اصفهان (پارت) و تحت آموزش‌های اساتید ما بوده‌اند برای علاقه مندان قرار داده‌شده است.


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷٫۵ آیلتس توسط علی صابری

نمره 7.5 آیلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۶٫۵ آیلتس توسط امید صابری

نمره 6.5 آیلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷٫۵ آیلتس توسط نیلوفر ترکیان

آیلتس 7.5


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷٫۵ آیلتس توسط صبا طوسی نژاد

کارنامه 7.5 آیلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۸ آیلتس توسط خانم کیمیا قادری

آیلتس تضمینی 8 اصفهان


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷٫۵ آیلتس توسط فاطمه سادات موسوی

IELTS 7.5


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷ آیلتس توسط بهروز پیری


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷ آیلتس توسط آقای صالحی


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷٫۵ آیلتس توسط آقای پرچمی

 


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷٫۵ آیلتس توسط آقای علیخاصی


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۶٫۵ آیلتس توسط آقای پناهی


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷ آیلتس توسط خانم طالبی


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۶٫۵ آیلتس توسط خانم صادق فلاح


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷ آیلتس توسط خانم صنعت


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۶٫۵ آیلتس توسط خانم طهماسبی

نمره 6.5 آیلتس اصفهان


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷ آیلتس توسط آقای محمدی

نمره 7 آیلتس اصفهان


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷ آیلتس توسط خانم کیانی


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۶٫۵ آیلتس توسط آقای اسفندیاری

کارنامه نمره 6.5 آیلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷٫۵ آیلتس توسط خانم رادی


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷٫۵ آیلتس توسط خانم ساسانی


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷٫۵ آیلتس توسط خانم جهانبانی


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷٫۵ آیلتس توسط آقای فرزادنیا


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷ آیلتس جنرال توسط خانم پارسافر

نمره 7 ایلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷ آیلتس جنرال توسط خانم جدیدی


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۸ آیلتس توسط آقای حسینی

آیلتس 8


کارنامه آزمون IELTS جنرال- کسب نمره ۷٫۵ آیلتس توسط خانم جبارزارع

آیلتس 7.5


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷٫۵ آیلتس توسط خانم جمشیدی‌نژاد

آیلتس 7.5

کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷٫۵ آیلتس توسط آقای طاهری‌زاده

آیلتس 7.5


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷ آیلتس توسط خانم بنی‌اسد

کارنامه آیلتس 7


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۶٫۵ آیلتس توسط آقای انصاری

کارنامه آیلتس 6.5


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۶٫۵ آیلتس توسط آقای وروایی

کارنامه آیلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۸ آیلتس توسط خانم کشت‌گر

کارنامه آیلتس 8


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷ آیلتس توسط خانم بهیان

نمره 7 ایلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷ آیلتس توسط آقای شفیع زاده

کارنامه آیلتس 7


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۶٫۵ آیلتس توسط خانم صالحی

آیلتس 6.5


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷ آیلتس توسط خانم سلیمانی

آیلتس 7


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷ آیلتس توسط خانم سلیمان‌نسب

آیلتس7


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷ آیلتس توسط خانم حقیقت‌نژاد

نمره 7 ایلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷ آیلتس توسط آقای رضایی

نمره 7 ایلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۶٫۵ آیلتس توسط آقای علیخانی

نمره 6.5 ایلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۶٫۵ آیلتس توسط خانم حاتمی

نمره ایلتس 6.5


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷ آیلتس توسط خانم نجفی

کارنامه آیلتس 7


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷ آیلتس توسط خانم ساسانی

کارنامه آیلتس 7


 کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۸ آیلتس توسط آقای جعفری

کارنامه آیلتس 8


 کارنامه آزمون IELTS اکادمیک – کسب نمره ۸ آیلتس توسط خانم کامه

کارنامه آیلتس 8


کارنامه آزمون IELTS جنرال – کسب نمره ۷٫۵ آیلتس توسط خانم کامه

کارنامه آیلتس 7.5


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷٫۵ آیلتس توسط آقای حقیقی

کارنامه آیلتس 7.5


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۸ آیلتس توسط خانم دهقانی

کارنامه ایلتس 8


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۶٫۵ آیلتس توسط خانم میرزائیان

کارنامه آزمون آیلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۶٫۵ آیلتس توسط آقای هاشمی

کارنامه آیلتس 6.5


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۶٫۵ آیلتس توسط آقای احسانی

کارنامه آیلتس 6.5


کارنامه آزمون آیلتس – کسب نمره ۶٫۵ آیلتس توسط آقای کفایت

کارنامه آزمون ایلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷ آیلتس توسط آقای فیروزی

کارنامه آزمون ایلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷٫۵ آیلتس توسط خانم منتظرالظهور

کارنامه آزمون ایلتس


کارنامه آزمون آیلتس – کسب نمره ۷٫۵ آیلتس توسط خانم صالحی

کارنامه آزمون ایلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷٫۵ آیلتس توسط آقای قلمکاری

کارنامه آزمون آیلتس


کارنامه آزمون آیلتس – کسب نمره ۶٫۵ آیلتس توسط آقای بهراوند

کارنامه آیلتس 6.5


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷ آیلتس توسط خانم پاکنژاد

کارنامه آیلتس 7


کارنامه‌ آزمون آیلتس – کسب نمره ۸ آیلتس توسط خانم شالبافان

کارنامه آیلتس 8


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره ۷ آیلتس توسط خانم عموشاهی

کارنامه آیلتس 7

کارنامه‌ها به ترتیب تاریخ مرتب شده‌اند. برای ثبت نام در دوره های آموزش آنلاین زبان کلیک کنید.

mehrandavari

mehrandavari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *