• Home
  • کارنامه‌ آزمون آیلتس زبان‌آموزان

کارنامه آزمون آیلتس زبان آموزان پارت

از این پس کارنامه آزمون آیلتس (IELTS) زبان آموزانی که در مرکز تخصصی آیلتس اصفهان (پارت) و تحت آموزش‌های اساتید ما بوده‌اند برای علاقه مندان قرار داده‌شده است.


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 8 آیلتس توسط آقای حسینی

آیلتس 8


کارنامه آزمون IELTS جنرال- کسب نمره 7.5 آیلتس توسط خانم جبارزارع

آیلتس 7.5


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 7.5 آیلتس توسط خانم جمشیدی‌نژاد

آیلتس 7.5

کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 7.5 آیلتس توسط آقای طاهری‌زاده

آیلتس 7.5


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 7 آیلتس توسط خانم بنی‌اسد

کارنامه آیلتس 7


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 6.5 آیلتس توسط آقای انصاری

کارنامه آیلتس 6.5


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 6.5 آیلتس توسط آقای وروایی

کارنامه آیلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 8 آیلتس توسط خانم کشت‌گر

کارنامه آیلتس 8


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 7 آیلتس توسط خانم بهیان

نمره 7 ایلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 7 آیلتس توسط آقای شفیع زاده

کارنامه آیلتس 7


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 6.5 آیلتس توسط خانم صالحی

آیلتس 6.5


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 7 آیلتس توسط خانم سلیمانی

آیلتس 7


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 7 آیلتس توسط خانم سلیمان‌نسب

آیلتس7


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 7 آیلتس توسط خانم حقیقت‌نژاد

نمره 7 ایلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 7 آیلتس توسط آقای رضایی

نمره 7 ایلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 6.5 آیلتس توسط آقای علیخانی

نمره 6.5 ایلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 6.5 آیلتس توسط خانم حاتمی

نمره ایلتس 6.5


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 7 آیلتس توسط خانم نجفی

کارنامه آیلتس 7


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 7 آیلتس توسط خانم ساسانی

کارنامه آیلتس 7


 کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 8 آیلتس توسط آقای جعفری

کارنامه آیلتس 8


 کارنامه آزمون IELTS اکادمیک – کسب نمره 8 آیلتس توسط خانم کامه

کارنامه آیلتس 8


کارنامه آزمون IELTS جنرال – کسب نمره 7.5 آیلتس توسط خانم کامه

کارنامه آیلتس 7.5


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 7.5 آیلتس توسط آقای حقیقی

کارنامه آیلتس 7.5


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 8 آیلتس توسط خانم دهقانی

کارنامه ایلتس 8


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 6.5 آیلتس توسط خانم میرزائیان

کارنامه آزمون آیلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 6.5 آیلتس توسط آقای هاشمی

کارنامه آیلتس 6.5


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 6.5 آیلتس توسط آقای احسانی

کارنامه آیلتس 6.5


کارنامه آزمون آیلتس – کسب نمره 6.5 آیلتس توسط آقای کفایت

کارنامه آزمون ایلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 7 آیلتس توسط آقای فیروزی

کارنامه آزمون ایلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 7.5 آیلتس توسط خانم منتظرالظهور

کارنامه آزمون ایلتس


کارنامه آزمون آیلتس – کسب نمره 7.5 آیلتس توسط خانم صالحی

کارنامه آزمون ایلتس


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 7.5 آیلتس توسط آقای قلمکاری

کارنامه آزمون آیلتس


کارنامه آزمون آیلتس – کسب نمره 6.5 آیلتس توسط آقای بهراوند

کارنامه آیلتس 6.5


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 7 آیلتس توسط خانم پاکنژاد

کارنامه آیلتس 7


کارنامه‌ آزمون آیلتس – کسب نمره 8 آیلتس توسط خانم شالبافان

کارنامه آیلتس 8


کارنامه آزمون IELTS – کسب نمره 7 آیلتس توسط خانم عموشاهی

کارنامه آیلتس 7

کارنامه‌ها به ترتیب تاریخ مرتب شده‌اند. برای ثبت نام در دوره های آموزش آنلاین زبان کلیک کنید.

mehrandavari

mehrandavari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *