• Home
  • آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

شروع آزمون تعیین سطح آنلاین

این آزمون یکی از معتبرترین آزمون‌های تعیین سطح زبان انگلیسی در سراسر دنیاست؛ که در اینجا در قالب آزمون آنلاین زبان انگلیسی برای شما عزیزان طراحی شده است. آزمون پیش رو، شامل ۵۰ سوال عمومی testزبان انگلیسی است که ۴۰ ســوال مربوط به بخش گرامر و ۱۰ سوال را بخش لغات تشکیل می دهـــد. پس از اتمام آزمون بر اساس تعداد سوالات با پاسخ صحیــح، سطـــح دانش زبانی شمــا تخمیـــــن زده میشود. البته لازم به ذکـــر است که آزمـــون هـای تعیین سطـــح کتبی گرچه تا حـد زیادی می توانند میزان دانش زبانی افراد را بیازمایند، اما به صورت دقیق تر آزمون های شفاهی در کنار آزمون های کتبی تعریف می شوند


شروع آزمون 

Placement Test

لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید


به منظور مشاوره و تعیین سطح رایگان بصورت حضوری و یا تلفنی، نام و شماره تماس خود را ثبت کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل کنند