• Home
 • بهترین آموزشگاه زبان اصفهان
 • مدیریت مرکز آیلتس اصفهان – مهران داوری

مدیریت مرکز آیلتس اصفهان – مهران داوری

IELTS مهـران داوری، مدیـر مرکـز و مـدرس دوره‌های

(بهترین استاد آیلتس در اصفهان)

در این قسمت ســـوابق و مدارک تحصیلی و کــــاری مدیریت مرکز آیلتس (جناب آقای مهران داوری)، به عنوان بهتــرین استاد ایلتس در اصفـــــــهان، قرارداده‌شده است.

isfahanlanguagecenter.ir- مهران داوری


تحصیلات و مدرک‌ها
 • (idp) از آیلتس استرالیا  IELTS Train the Trainer مدرک تخصص تدریس –
 • (idp) از آیلتس استرالیا  IELTS writing مدرک تخصص تدریس –
 • از انجمن مدرسین دانشگاه کمبریج IELTS مدرک تخصص تدریس –
 • از کالج تربیت مدرس لندن IELTS مدرک تخصص تدریس –
 • از انجمن مدرسین دانشگاه کمبریج Understanding assessment مدرک تخصص تدریس –
 • از انجمن مدرسین دانشگاه کمبریج writing مدرک تخصص تدریس –
 • از انجمن مدرسین دانشگاه کمبریج speaking مدرک تخصص تدریس –
 • (idp) از استرالیا IELTS ویژه speaking و writing مدرک تخصصی نمره‌دهی –
 • لندن i-to-i از مرکز آموزشی (TEFL) مدرک بین المللی تدریس زبان انگلیسی –
 • کارشناسی ارشد زبان انگلیسی از دانشگاه اصفهان –
سوابق کاری
 • مدیریت آموزش دپارتمان زبان انگلیسی به مدت سه سال طراحی دوره‌های مختلف زبان انگلیسی، محتوای آموزشی دوره‌ها و آزمون‌سازی
 • مصاحبه و ارزیابی علمی متقاضیان تدریس جهت جذب مدرس و ارزیابی دوره‌ای مدرسان موجود –
 •  (TTC) تدریس و برگزاری دوره‌های تربیت مدرس –
 •  از اروپا ،native مصاحبه ارزیابی و جذب مدرسین –
 • مدرس زبان انگلیسی با سابقه بیش از 10سال –
 •  IELTS و TOEFL مدرس کلاس‌های آمادگی آزمون –
 • کارگاه تخصصی آموزش لهجه آمریکایی –
 • ویژه بازرگانی و معماری و دانشجویان مهمانداری هواپیما ESP کلاس‌های زبان –
 • کلاس‌های زبان عمومی از مقدماتی تا پیشرفته –
 • Free Discussion کارگاه‌های –
 • Movie Discussion کارگاه‌های –
 • مدیر بازرگانی خارجی در شرکت پروفیل آسیا –
 • بازاریابی و فروش پروفیل‌های فولادی –
 • مذاکره با شرکت‌ها از کشورهای مختلف جهت عقد قرارداد –
 • مترجم خبرگزاری صادق نیوز –
 • ترجمه متون تخصصی انگلیسی به فارسی –
 • ترجمه متون تخصصی فارسی به انگلیسی –

افتخارات

 • نویسنده مقاله ریاضی تأیید شده توسط خانه ریاضیات اصفهان و چاپ‌شده در نشریه ریاضیات ایران سال 1384
 • مخترع اختراع ثبت‌شده در اداره ثبت اختراعات ایران به شماره 38407177 در سال 1384
 • مترجم برتر صادق نیوز در سال 1390

سمینارها

 •  Mainstreaming Inclusion in Meeting the Needs of all our Learners 27 Jan,2016 سمینار آنلاین
 •  In our own Write 02 Dec,2015 سمینار آنلاین

بهترین استاد ایلتس اصفهان

بهترین استاد ایلتس در اصفهان مهران داوری

بهترین استاد ایلتس در اصفهان مهران داوری

مهران داوری

مهران داوری

مهران داوری

مهران داوری

مهران داوری

مهران داوری

مهران داوری

با توجه به مدارک و سوابق فوق، استاد مهران داوری به عنوان بهترین استاد ایلتس در اصفهان، با افتخار مدیریت مرکز ایلتس اصفهان را بر عهده دارد